ODCHYTOVÁ SLUŽBA A ÚTULEK

odchyty toulavých a zdivočelých zvířat sběr a neškodná likvidace kadáverů asistenční služby, spolupráce s IZS venčení psů, hlídání a péče o zvířata zvířecí taxi - individuální přeprava zvířat

telefon
+420 777 214 680 info@animal-rescue.cz
animal-rescue

ZPĚT

UŽITEČNÉ INFORMACENavracení zvířat majitelům a vydávání novým zájemcům do náhradní péče.


Předávání nalezených zvířat upravují zákony č. 40/1964 Sb. občanský zákoník a zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči.

Zvířata jsou vydávána pouze svéprávným osobám starším 18ti let!

Vrací li se zvíře původnímu chovateli je vlastník povinen nahradit náklady, které v souvislosti s odchytem a dočasným opatrováním zvířete vznikly. Ty se skládají z poplatku za vlastní odchyt a převoz zvířete, z denní režie za pobyt zvířete v záchytných kotcích a případné veterinární péče. Celkovou sumu se dozvíte předem při kontaktování odchytové služby, nebo příslušného obecního úřadu.

Jako oprávněný majitel budete při převzetí zvířete potřebovat:
•občanský průkaz, nebo jiný doklad, kterým může prokázat svou totožnost
•vodítko, popřípadě i obojek
•hotovost na úhradu vynaložených nákladů
•v odůvodněných případech doklad o vlastnictví zvířete – očkovací průkaz, kupní smlouvu, průkaz původu zvířete a podobně...

Po zaplacení nákladů obdržíte potvrzení o úhradě a do registrační karty potvrdíte podpisem převzetí zvířete.

Jako zájemce o náhradní péči o zvíře budete při převzetí zvířete potřebovat:
•občanský průkaz, nebo jiný doklad, kterým může prokázat svou totožnost
•vodítko, popřípadě i obojek

Protože při nálezu zvířete u kterého není znám jeho majitel je za jeho opatrování po dobu šesti měsíců od jeho nálezu zodpovědný obecní úřad obce v jejímž katastrálním území se zvíře našlo, může Vám být v tomto období zvíře svěřeno jen do dočasné péče. To znamená, že je s vámi sepsána smlouva o svěření zvířete do péče ve které se mimo jiné zavazujete k řádné péči o svěřené zvíře, k tomu, že umožníte jeho následnou kontrolu ale i k tomu, že jej vydáte zpět v případě, že se v zákonné lhůtě přihlásí jeho původní majitel. Majitel zvířete je v takovém případě povinen nahradit vám veškeré náklady, které v souvislosti s opatrováním zvířete vznikly. Smlouva také stanoví, že po uplynutí zákonné lhůty šesti měsíců od nálezu zvířete se stáváte jeho majitelem. V těchto případech nesou náklady na odchyt a karanténování zvířete příslušné obce.

U některých zvířat nelze určit přesnou rasu ani velikost. Také musíte počítat s tím, že zvířátka mohla prožít nepěkné zážitky, nebo špatné zacházení a že v některých případech může jejich adaptace trvat delší dobu. Přistupujte k rozhodnutí zda převzít odpovědnost za zvíře s rozmyslem. Psi se běžně dožívají deseti i více let, u koček není výjimkou patnáct a více let. Po tuto dobu jim každodenně musíte věnovat svou péči, trpělivost a lásku. Oni vám ji beze zbytku vrátí.

fotka
Odchytová technika

Copyright © 2008 - 2018, Animal Rescue
Vytvořil Pavel Rampas