ODCHYTOVÁ SLUŽBA A ÚTULEK

odchyty toulavých a zdivočelých zvířat sběr a neškodná likvidace kadáverů asistenční služby, spolupráce s IZS venčení psů, hlídání a péče o zvířata zvířecí taxi - individuální přeprava zvířat

telefon
+420 777 214 680 info@animal-rescue.cz
animal-rescue

ZPĚT

UŽITEČNÉ INFORMACENESNAŽTE SE JE ZACHRAŇOVAT ZA KAŽDOU CENU!


Květen je mimo jiné měsícem mláďat. Na svých vycházkách se můžete velmi často setkat s mláďaty zvířat, která se bezbranně krčí a přímo žadoní o „záchranu“. Ve většině případů se ale nejedná o osiřelá mláďata, která by potřebovala naši pomoc! Velké množství zvěře svá mláďata dočasně odkládá a vrací se je pouze nakrmit a zahřát. Budete - li vyčkávat u mláděte jeho rodiče nenajdou odvahu se k němu vrátit. Pokud mláďata nejeví zřetelné známky poranění ponechte je na místě, na mláďata nesahejte, nerušte je a vzdalte se od nich. Pokud se jedná o opeřená ptáčata žadonící o potravu můžete je opatrně zvednout ze země a umístit do větví blízkého keře nebo stromu. Pomoc přivolejte jen v případě, že jsou zvířata zraněná, nebo se vyskytují na místech, odkud sama nemohou uniknout. Mláďata neodnášejte domů a nesnažte se je ničím krmit! Vaši dobrou snahu by mohla mláďata velmi lehce zaplatit svým životem!
V případě, že jste na pochybách volejte záchrannou stanici ZOO Ohrada, telefonní číslo 602 112 143, v případě dravců a sov můžete oslovit Stanici pro záchranu dravců a sov Sulimo telefon 728 916 150, popřípadě se můžete obrátit i na naši službu na telefonu 777 214 680.

fotka
Odchytová technika

Copyright © 2008 - 2018, Animal Rescue
Vytvořil Pavel Rampas