ODCHYTOVÁ SLUŽBA A ÚTULEK

odchyty toulavých a zdivočelých zvířat sběr a neškodná likvidace kadáverů asistenční služby, spolupráce s IZS venčení psů, hlídání a péče o zvířata zvířecí taxi - individuální přeprava zvířat

telefon
+420 777 214 680 info@animal-rescue.cz
animal-rescue

ZPĚT

UŽITEČNÉ INFORMACEZmije obecná - náš jediný jedovatý had.


Především v letních měsících u mnohých z nás stoupá strach z hadů, především z jedovatých. Nejčastěji se lidé obávají setkání se zmijí. Strach z nich často vyúsťuje v nepřiměřené reakce a dokonce v zabíjení všech hadů na potkání, i těch nejedovatých a opravdu neškodných . Strach je ale zcela zbytečný. Při troše opatrnosti a dobrém obutí nám žádné nebezpečí nehrozí. Setkání s jakýmkoliv hadem je u nás v přírodě již natolik vzácné, že bychom si ho měli spíše vážit.

Zmije se v létě vyhřívají nejčastěji po ránu a navečer a potravu (především různé hlodavce) loví dokonce v noci - den přečkávají v úkrytu. Na jaře a na podzim, kdy slunce tolik nehřeje, jsou venku i v průběhu dne. Pokud jsou ale letní dny chladnější, přesouvá se jejich aktivita i v tomto období do světelné části dne, aby získaly co nejvíce tepla. Počet setkání lidí se zmijemi, v období prázdnin umocněný delším časem pobytu v přírodě a strachem z nich, může pak v takových letech mezi veřejností budit dojem, že jsou zmije přemnožené, nebo se dokonce objevují fámy o vypouštění zmijí ochranáři. Naopak - zmije stále patří mezi ohrožené druhy naší přírody (je to dokonce kriticky ohrožený druh). Existují sice místa, kde jsou jejich populace relativně stabilizované, ale často jsou ohroženy ničením biotopů různými zásahy do krajiny.

Náš jediný jedovatý had zmije obecná dorůstá do délky maximálně 80 cm (většinou je ale daleko menší), je velmi plachá a na člověka sama nikdy neútočí. Pronásledování člověka zmijí kutálením z kopce, skokem či jakýmkoliv jiným způsobem, či dokonce pití kravského mléka patří mezi báchorky, které se nikdy nestaly. Výpad hlavou, při kterém chce zmije zasáhnout jedovými zuby kořist nebo při své obraně, dosáhne maximálně do vzdálenosti 30 cm. Budeme-li tedy od zmije stát 1 m, je to dostatečně daleko, abychom nebyli vůbec ohroženi.

Pokud se přesto chcete přímému setkání se zmijí a také náhodnému uštknutí v přírodě vyhnout, stačí, když v místech, kde by se mohly zmije vyskytovat, budete trochu opatrní, vezmete si dobré obutí a dlouhé kalhoty, přes které nemůže had svými zuby zasáhnout nohu. V případě, že si chcete sednout na zem, můžete například klackem prošmátrat okolí, aby se případní hadi stačili odplazit. Pokud uvidíte zmiji někde na cestě, stačí se zastavit a plachá zmije se vám bude co nejrychleji klidit z cesty.

Pokud přeci jen nešťastnou náhodou dojde k uštknutí, je dobré zůstat v klidu, abychom nezrychlili krevní oběh, a vyhledat co nejdříve lékaře. Statisticky je ale u nás uštknutí zmijí obecnou velice vzácné – porovnejte těch několik případů, které by se daly spočítat na prstech jedné ruky v průběhu pěti let, třeba s počtem zranění při automobilových nehodách. Přesto se většina z nás nebojí denodenně nasedat do auta či chodit přes silnici.

Může se stát, že objevíte zmije v blízkosti vaší chalupy či chaty. Ani to není důvod k panice. Zmije jsou často věrné svému místu, takže pokud je nebudete rušit, aby se odstěhovaly, můžete je dokonce chodit pravidelně pozorovat. Ukažte je z bezpečné vzdálenosti i svým dětem a i když jsou děti malé, lze jim vysvětlit, jak se mají chovat a že si s nimi nemají chodit hrát, stejně tak, jako se jim dá vysvětlit, že nemají sahat do ohně.

Nebo se na ně přijďte nejdříve podívat do Zoo Ohrada v Hluboké nad Vltavou. Poznáte, že nejsou tak strašné, jak si mnozí představují, a můžete si zde porovnat rozdíly s ostatními čtyřmi druhy hadů, žijícími v naší přírodě.


text a foto RNDr. Roman Kössl

fotka
Odchytová technika

Copyright © 2008 - 2018, Animal Rescue
Vytvořil Pavel Rampas