ODCHYTOVÁ SLUŽBA A ÚTULEK

odchyty toulavých a zdivočelých zvířat sběr a neškodná likvidace kadáverů asistenční služby, spolupráce s IZS venčení psů, hlídání a péče o zvířata zvířecí taxi - individuální přeprava zvířat

telefon
+420 777 214 680 info@animal-rescue.cz
animal-rescue

ZPĚT

UŽITEČNÉ INFORMACESlužební psi u Městské policie České Budějovice


Není tomu tak dávno, co jsem se v denním tisku (Právo, 18.9.2008) dočetl, že městská policie v Českých Budějovicích má od srpna 2008 dva čtyřnohé pomocníky – německého ovčáka Baska a rotvajlera Clifa.
To je jistě potěšující a záslužný skutek. Snad ani není nutné zmiňovat přednosti psa ve službě – pozornost, neohroženost, vytrvalost, potřebnou sílu a oddanost svému pánovi. Zkrátka i v dnešní přetechnizované době je práce služebních psů neocenitelná a mnohdy již samotná přítomnost psa dokáže zjednat pořádek a respekt. Jako bývalý psovod městské policie v Českých Budějovicích vím, že na dobře připravovaného psa je často daleko větší spoleh, než na kdejakého dvounohého parťáka a že jeden služební pes se psovodem mnohdy vykonal více práce, než celá směna strážníků. Také jsem přesvědčen, že největším vítězstvím služebního psa je to, že nemusí zasahovat a že naše veškeré zákroky se psy se omezily na „pouhé“ vyhledávání osob, nebo na nějaké to šťouchnutí náhubkem a štěknutí.
O to smutnější je bohužel vyjádření jedné ze zodpovědných osob v závěru článku, že „v minulosti sice psovodi u městské policie existovali, ale nikdy neměli psa schopného služby“. Nevím jak Abba, Ax, Bret, Brit a ostatní, ale moji psi Lukáš a Teddy se na zahrádce otočili v hrobě. Tak nevím, jestli jsou odpovědné osoby tak špatně informované, nebo si jen mohou říkat co a kde se jim zlíbí… a nebo už zase překrucujem historii tak, jak se nám to hodí? V každém případě to vypadá, že levá ruka neví, co dělá pravá.

Zákon č. 553/1991 Sb. O obecní policii stanovuje v § 19, že strážník je oprávněn použít namísto a nebo vedle donucovacích prostředků též psa. Způsobilost dotčeného psa musí být osvědčena Policií ČR.
Způsob a rozsah ověřování stanovuje Závazný pokyn policejního prezidenta, kterým se stanoví postup Policie ČR při zajišťování výcviku strážníků obecní policie k výkonu oprávnění a používání donucovacích prostředků. Tento předpis stanovuje rozsah výcviku strážníků – psovodů a služebních psů, délky kursů, jednotlivé cviky, způsob hodnocení a podobně. Zkouška odborné způsobilosti psovodů a přezkoušení služebních psů se koná v policejním kynologickém školícím zařízení na závěr kursu. O průběhu a závěru zkoušky je sepsán protokol – osvědčení o způsobilosti psa, který je vystavený jmenovitě na psa a psovoda a je platný dva roky. Před uplynutím této lhůty je nutné zkoušku úspěšně zopakovat.

Clifovi, Baskovi a jejich psovodům přeji klidnou službu, ale hlavně – aby se na ně za jejich obětavost a oddanost v budoucnu nezapomnělo.

V závěru jen malá vzpomínka na velkého knírače Teddyho (4x osvědčeného služebního psa městské policie v Českých Budějovicích) v době jeho aktivní služby z období 1997 až 2005.


Odchytová technika

Copyright © 2008 - 2018, Animal Rescue
Vytvořil Pavel Rampas